Warsaw Business Guide - logo
  • WARSAW BUSINESS GUIDE03-289 Warsaw, Poland
  • tel. fax + 48 22 747 00 63 bg@e-bg.pl
Nauka i Biznes - logo
 W Instytucie Wydziału Inżynierii Środowiska realizujemy projekty naukowo-badawcze i rozwojowe – krajowe i międzynarodowe, pozyskiwane zarówno w drodze konkursów, jak i w ramach zamówień podmiotów gospodarczych oraz administracji rządowej i samorządowej, ekspertyzy i oceny na potrzeby administracji i innych podmiotów.

Czytaj więcej...

Edukacja   Badania   Wdrożenia "Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"

Czytaj więcej...

  Doskonała i twórcza myśl naukowa powinna iść w parze  z konstrukcyjną kreatywnością i wysokimi standardami zarządzania" misja CBK PAN

Czytaj więcej...

„To właśnie na Uniwersytecie Warszawskim  pracuje najwięcej polskich zdobywców prestiżowych grantów Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERC).”

Czytaj więcej...

Warto zauważyć, że w badaniach naukowych, w ekonomii i finansach, widać wyraźną zmianę polegającą na tym, że niegdyś najczęściej prowadzono prace indywidualnie, natomiast dziś nad projektami pracują zespoły ludzi, połączonych wspólnymi zainteresowaniami i uzupełniającymi się kompetencjami. Jest w tym kooperacja w podzialezadań, wymiana myśli, wzajemna inspiracja. Dostrzegam w tym nie tylko sens, ale i piękno podejmowanych badań.

Czytaj więcej...

 Najlepszy wydział wśród wydziałów prawniczych w Polsce

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz,: Główne kierunki badań prowadzonych na wydziale to: rozproszone i mobilne systemy komputerowe; systemy wysokowydajne; systemy agentowe; lingwistyka komputerowa; przetwarzanie w chmurach obliczeniowych; Internet Przyszłości; mikro- i nanoelektronika; przetwarzanie sygnałów; optoelektronika cienkowarstwowa i fotowoltaika; technika mikrofalowa; mikrosystemy detekcyjne; magnetyczne układy wielowarstwowe; architektura i projektowanie sieci telekomunikacyjnych; bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych; systemy inteligentnego monitoringu.

Czytaj więcej...

Prof. Józef Eugeniusz Sienkiewicz, prorektor ds. nauki na Politechnice Gdańskiej w latach 2012-2016,w rozmowie z Mariuszem Blimelem na łamach pisma „Nauka i Biznes” Prof. Józef Eugeniusz Sienkiewicz: Studenci Politechniki Gdańskiej zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Oto niektóre przykłady z roku 2015. Dwa tytuły mistrzów świata – w swoich kategoriach problemowych – podczas finałów „Odysei Umysłów” w Stanach Zjednoczonych zdobyły drużyny, w których składzie znajdowali się studenci naszej Uczelni. Pierwsze miejsce na mistrzostwach świata „RoboGames 2015” w San Mateo w Kalifornii przypadło ekipie złożonej ze studentów Politechniki Gdańskiej. Pierwsze miejsce na międzynarodowych zawodach rowerów wodnych w Berlinie – „International Waterbike Regatta 2015” – zajęli młodzi konstruktorzy, studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Tytuł „Dyplom Roku 2015” otrzymał absolwent Politechniki Gdańskiej – autor najlepszego w Polsce dyplomu architektonicznego. 

Czytaj więcej...

Na UW istnieje pełne zrozumienie co do tego, że zarówno  międzynarodowa współpraca naukowa, jak i współpraca z biznesem stanowią bardzo ważne czynniki w rozwoju Uczelni.(...) Niemal wszyscy zdają sobie obecnie sprawę z tego, że bez współpracy zarówno krajowej, jak i międzynarodowej w obszarze badań i biznesu rozwój uczelni jest niemal niemożliwy. Wymiana doświadczeń, tworzenie grup badawczych oraz platform naukowo-biznesowych jest już codziennością.   

Czytaj więcej...

Stworzyliśmy już taką modelową jednostkę, którą jest Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ (MCB). 

Czytaj więcej...

    „Od kilku lat głównym celem Politechniki Gdańskiej jest budowa tzw. smart university, tzn. uczelni prężnie działającej, konsekwentnie realizującej przyjęte cele strategiczne i zdolnej do przezwyciężania różnych trudności. Jest to zgodne ze współczesnymi światowymi trendami rozwoju inteligentnych organizacji, które swoim pracownikom stwarzają sprzyjające warunki poszerzania wiedzy i możliwości jej wykorzystania w celu szybkiego wdrożenia owocnych zmian.” – mówi rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk.

Czytaj więcej...

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

  • WARSAW BUSINESS GUIDE - Poland ScienceWarsaw, Poland
  • tel. fax + 48 22 747 00 63 bg@e-bg.pl

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2016
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος